Thạch Hà hoàn thành 65% kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở

17:49 27/02/2020

Theo báo cáo của Chi cục Thống kê huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), sau 10 ngày triển khai thực hiện (từ 1-10/4) Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện đã hoàn thành 65% khối lượng công việc.

Tổ điều tra xã Việt Xuyên thực hiện công tác điều tra tại hộ dân

Theo số liệu cập nhật và rà soát bảng kê trước thời điểm diễn ra tổng điều tra (1/4/2019), toàn huyện Thạch Hà có 39.440 hộ dân với 136.450 nhân khẩu. Với số lượng dân số khá đông, dân cư phân bố rải rác nhiều vùng, Thạch Hà đã bố trí 161 cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra.

Mặc dù trong ngày đầu triển khai có một số khó khăn, vướng mắc, như: thông tin điều tra sau khi cập nhật, đồng bộ dữ liệu bị báo lỗi nhưng Thạch Hà đã kịp thời khắc phục, xử lý.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đã hiểu ý nghĩa của việc điều tra, đồng thời phối hợp tích cực với các điều tra viên. Bên cạnh đó, Thạch Hà cũng làm tốt công tác tập huấn, tuyển chọn điều tra viên có trình độ học vấn, thành thạo công nghệ thông tin và có phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính bảng… nên công tác điều tra diễn ra thuận lợi.

Người dân tích cực phối hợp với điều tra viên cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin

Với tiến độ này, Thạch Hà dự kiến sẽ hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở trước ngày 20/4 (kế hoạch của Trung ương đề ra là 25/4)

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với các số liệu điều tra chính xác sẽ phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo.

Theo BHTÝ kiến bạn đọc