Không đưa mỏ sắt Thạch Khê vào kịch bản phát triển trong Quy hoạch tỏng thể KT- KH Hà Tĩnh

11:41 01/03/2020

Sáng 16/10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và góp ý Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị liên quan cùng dự.

Tiếp thu ý kiến từ các cuộc họp trước, báo cáo Quy hoạch tổng thể KT –XH tỉnh Hà Tĩnh lần này chất lượng cơ bản được cải thiện, bám sát đề cương nhiệm vụ và nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch.

Đặc biệt, đơn vị tư vấn đã mời các chuyên gia tham vấn trong qua trình tích hợp quy hoạch. Các nội dung được phân tích khá sâu, những vấn đề lớn, vấn đề mới của quy hoạch đã có sự tiếp thu, giải trình...

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo đánh giá tiến độ và tình hình thực hiện Dự án Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Theo Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Hà Tĩnh, mục tiêu tổng quát của tỉnh thời kỳ quy hoạch 2021 - 2030 được BCG đưa ra là: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững, thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Để đạt được mục tiêu, Hà Tĩnh cần tập trung vào bốn lĩnh vực kinh tế trọng điểm; ba đô thị có sức lan tỏa; ba hành lang kinh tế; một trung tâm động lực tăng trưởng là KKT Vũng Áng…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Cần đánh giá lại sức chịu tải của môi trường trong quy hoạch tổng thể.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh, các ý kiến tập trung tham gia vào các nội dung như: Chỉ nên tích hợp quy hoạch những ngành, lĩnh vực cốt lõi nhất vào quy hoạch tổng thể; chỉnh sửa về số liệu dự kiến phân bổ đất đai, bổ sung chi tiết về cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển đối với những dự án ưu tiên;

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Mặc dù đưa ra 4 trụ cột nhưng kịch bản chỉ lập cho thép và điện. Do vậy đơn vị tư vấn phải nghiên cứu lại nội dung này.

Đánh giá lại tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp và phân tích sâu về phát triển nông nghiệp; mặc dù khẳng định đô thị là động lực nhưng vẫn chưa cụ thể, đặc biệt là đô thị ven biển…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Đề nghị đơn vị tư vấn độc lập nghiên cứu, căn cứ vào cơ sở khoa học và thực tiễn đối với các định hướng lớn như quy mô dự án Formosa, mỏ sắt Thạch Khê. Theo đó, cần phân tích luận chứng kỹ về dự báo cung - cầu thị trường trong nước và quốc tế, đánh giá về công nghệ, dự báo tác động về môi trường,...

Đặc biệt, các vấn đề trọng tâm về quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển được tham gia góp ý.

Theo đó, cần làm rõ động lực phát triển khi quy hoạch khẳng định KKT Vũng Áng là động lực; sức chịu tải của môi trường…

Lãnh đạo BCG giải trình một số nội dung tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty BCG đã giải trình một số nội dung liên quan.

Theo ông Christopher Malone - Giám đốc điều hành BCG Việt Nam, Giám đốc Phát triển Kinh tế toàn cầu, những số liệu đầu vào cần có sự thống nhất để tư vấn điều chỉnh. Đến thời điểm này, thời gian thực hiện quy hoạch đã kéo dài gấp đôi. Do vậy, đơn vị cần tỉnh đưa ra các ý kiến hiệu quả, BCG sẽ nỗ lực điều chỉnh để thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn, nhiều vấn đề đã có sự tiếp thu nghiêm túc. Dù vậy, đây là quy hoạch lần đầu tiên tỉnh thực hiện theo Luật Quy hoạch nên khá lúng túng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn.

Qua trao đổi tại cuộc họp, vẫn có những băn khoăn về số liệu. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu để đảm bảo sự nhất quán cũng như thống nhất quan điểm phát triển xanh trong mọi hoạt động lập quy hoạch.

Đối với đơn vị tư vấn, trên cơ sở ý kiến góp ý, cần quan tâm rà soát quan điểm, mục tiêu tổng quát của quy hoạch. Theo đó, xung quanh 4 trụ cột và các kịch bản phát triển cần phân tích, luận chứng đầy đủ; không đưa kịch bản mỏ sắt Thạch Khê vào kịch bản phát triển; làm rõ động lực phát triển là 3 đô thị; xác định một số chỉ tiêu cụ thể gắn với Đại hội Đảng...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị UBND tỉnh cung cấp lại số liệu và tổng hợp các ý kiến góp ý để tư vấn tiếp tục hoàn thiện.

“Mặc dù tiến độ chưa đáp ứng nhưng phải đảm bảo sản phẩm quy hoạch có chất lượng tốt nhất” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Theo Báo Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc