Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư dự án may công nghiệp gần 100 tỷ đồng

17:51 27/02/2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà máy may công nghiệp của Công ty CP May Hương Sơn với tổng mức đầu tư 99 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là gia công, sản xuất kinh doanh quần áo các loại phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước.

Tại Cụm công nghiệp Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, dự án sẽ đầu tư xây dựng nhà máy may với 24 dây chuyền may công nghiệp; công suất sản xuất khoảng 1.800.000 sản phẩm/năm.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định chủ trương đầu tư.

Về tiến độ thực hiện, lập quy hoạch, GPMB, thủ tục về môi trường, thuê đất, thiết kế thi công xây dựng, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan khác để khởi công xây dựng dự án hoàn thành trong quý 1/2020; thi công xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được duyệt, lắp đặt máy móc thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án trong quý IV/2021.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; tổ chức triển khai thực hiện, quản lý vận hành khi dự án đi vào hoạt động đảm bảo hiệu quả; hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư và các thủ tục liên quan theo quy định; đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án theo đúng hồ sơ đề xuất dự án và quy định của pháp luật...

Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, giúp đỡ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng quy định, có hiệu quả.

Theo BHTÝ kiến bạn đọc