97% dân số vùng nông thôn Hà Tĩnh được cung cấp nước hợp vệ sinh

15:57 27/02/2020

Thực hiện tiểu tiêu chí nước sạch (nằm trong tiêu chí môi trường), đến nay, tỷ lệ dân số vùng nông thôn Hà Tĩnh được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 97%, trong đó, 46,7% được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia (QCVN 02:2009/BYT - Bộ Y tế).

Công nhân Nhà máy Cấp nước huyện Lộc Hà vận hành thiết bị, đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân 3 xã vùng biển Thạch Bằng, Thạch Kim và Thịnh Lộc

Đây là 1 trong những chỉ tiêu quan trọng được hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, những năm qua, chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan đã tập trung cao huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng hàng nghìn trạm xử lý và bể trữ nước an toàn hộ gia đình.

Xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên) kêu gọi sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân với nguồn kinh phí 100 triệu đồng khôi phục 2 giếng làng đáp ứng một phần nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Đặc biệt, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm chuyên môn về tư vấn, quản lý, vận hành cung cấp nước sạch nông thôn) đã phối hợp với các địa phương triển khai tổ chức 17 lớp tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức và hướng dẫn xây dựng, xử lý, trữ nước an toàn hộ gia đình tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, đơn vị đã tiếp nhận và quản lý, vận hành 6 công trình cấp nước nông thôn hiệu quả, cung cấp nước thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng nước cho 14.054 hộ gia đình.

Theo Bá Tân / HTĐTÝ kiến bạn đọc