Vũ Quang tổ chức tập huấn công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

16:42 17/01/2020

Vừa qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang phối hợp với Trung tâm phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh ( HCCD) tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực về giám sát cộng đồng” cho cán bộ Mặt trận các xã Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên, Hương Minh và Hương Thọ.

Trong thời gian 2 ngày, 35 cán bộ Mặt trận của 5 xã nêu trên được phổ biến kiến thức liên quan đến hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng: Đối tượng thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng; nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng; nguyên tắc giám sát đầu tư của cộng đồng; chức năng, nhiệm vụ của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; các giai đoạn của một dự án đầu tư và nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng trong từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch giám sát.

Cũng trong thời gian này, các học viên sẽ tham gia thực hành giám sát một số công trình tại xã Đức Bồng, tham gia hoạt động phân tích kết quả giám sát và hoàn thành báo cáo giám sát trình bày và thảo luận góp ý cho báo cáo giám sát, đúc rút kinh nghiệm, chia sẻ nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng.

Văn SỹÝ kiến bạn đọc