Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

15:26 17/01/2020

Ông Đặng Hữu Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tùng Lộc khẳng định, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh. Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung từ nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, thu nhập bình quân tăng lên 28,77 triệu đồng/người/năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,97% năm 2010 xuống còn 4,88% năm 2016.

Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là một trong những xã được huyện chọn về đích xây dựng nông thôn mới năm 2016. Để thực hiện mục tiêu đó, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ xây dựng các tiêu chí đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ban phát triển thôn tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân thấu hiểu về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Xã lồng ghép nhiều chương trình, dự án trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 67,4 tỷ đồng kết hợp nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, riêng nguồn lực của nhân dân đóng góp 86,7 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 36 tỷ đồng. 6 năm trở lại đây, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phát triển thêm nhiều ngành nghề; phát triển thêm các mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động với 3.631 lao động trong xã có việc làm thường xuyên ( tỷ lệ 97,11%)... Toàn dân đoàn kết phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, Tùng Lộc đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với tổng giá trị thực hiện hơn 205 tỷ đồng.

Ông Đặng Hữu Long - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khẳng định, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh; hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung từ nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, thu nhập bình quân tăng lên 28,77 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,97% năm 2010 xuống còn 4,88% năm 2016. Toàn xã thành lập mới 5 HTX, 23 tổ hợp tác, xây dựng 27 mô hình kinh tế hàng hóa, trong đó có 2 mô hình chăn nuôi doanh thu từ 1,4 - 1,7 tỷ đồng/năm; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững...

Trạm Y tế xã Tùng Lộc

Kết hợp xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm dân biết, dân bàn, đan quyết định trực tiếp, dân kiểm tra và giám sát cũng như xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết. Nhờ vậy, Tùng Lộc đã phát huy sức mạnh của toàn dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các tổ chức đoàn thể phối hợp với ngành chức năng tạo nguồn tín dụng cho hàng ngàn lượt hội viên, đoàn viên, nhân dân vay để phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp mở nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh... Các hộ nông dân chuyển đổi tập quán canh tác lúa từ sản xuất vụ đông xuân với các loại giống dài ngày, chuyển sang sản xuất 100% diện tích vụ xuân với các loại giống ngắn ngày đạt năng suất và hiệu quả; tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ đã đầu tư, mua sắm các loại máy móc nông cụ phục vụ  sản xuất nông nghiệp. Mặt trận phối hợp tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền của xây dựng thiết chế văn hóa. Xã có 12 thôn văn hóa các cấp, 12/12 thôn có nhà văn hóa, sân chơi thể thao và nơi vui chơi của cộng đồng, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80%. Bà con tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng Quỹ tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, làm nhà ở cho hộ nghèo. Một số hộ nghèo được hỗ trợ sản xuất, khám, chữa bệnh, hỗ trợ học hành. Mặt trận phối hợp trao quà cho người có công, hộ nghèo trong các dịp lễ, tết...góp phần phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng giúp đỡ những cảnh đời khó khăn động viên hàng trăm lượt hộ nghèo trong xã vươn lên.

Việc đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường được đông đảo nhân dân hưởng ứng, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ, chi đoàn, chi hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo vệ môi trường trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt. Các chi hội đoàn thể đăng ký tự quản các tuyến đường xanh, sạch, đẹp; vận động 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức truyền thông và đưa hàng Việt về tận các khu dân cư phục vụ nhân dân, trong đó có các vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện các chương trình phối hợp trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) đã nâng cao nhận thức và tạo thêm sức mạnh cho nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chăm sóc người có công; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời giám sát cán bộ, đàng viên, công chức nơi cư trú; phối hợp tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hoà giải kịp thời những vụ, việc xích mích trên địa bàn dân cư, ổn định tình hình tại cơ sở, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác giám sát của MTTQ xã Tùng Lộc găn với oạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, đăc biệt là, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, việc thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp, việc thi công các công trình xây dựng nông thôn mới. Từ 2011 - 2016, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát việc thi công xây dựng mới và nâng cấp 12 nhà văn hóa thôn và nhiều công trình phúc lợi.

6 năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng với Đảng bộ, chính quyền tập trung xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó là sự quan tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, của lãnh đạo huyện Can Lộc và nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ đó, xã đã hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tăng lên.

T.HÝ kiến bạn đọc