Tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

15:08 17/01/2020

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “ diễn biến hòa bình ” của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật và công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trên cơ sở nội dung Kế hoạch phối hợp số 95/KH-CAT-UBMT-ĐTCTXH ngày 12/4/2016 giữa Công an, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 13 KH/MTTQ-CAT ngày 03/8/2016 về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Từ ngày 14/8 – 19/8, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với ngành Công an tổ chức 13 điểm chỉ đạo cấp tỉnh, 26 điểm chỉ đạo cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ngành Công an, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã về dự Ngày hội với bà con trên địa bàn dân cư.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở tỉnh ta đã tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ngay trên từng đường làng, ngõ phố, địa bàn dân cư, trong các cơ quan, đơn vị; tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật mới manh nha hoặc hành vi phạm tội vừa xảy ra. Từ nguồn tin tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp, cơ quan Công an có cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ; lập các chuyên án đấu tranh, phá án. Trong một số trường hợp, nhân dân còn trực tiếp bắt, giao cho công an các đối tượng phạm tội...

Nhiều mô hình tự quản phòng, chống tội phạm như: "Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự", "Tiếng kẻng Công an”, “Hội Cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tư",” Dòng họ an toàn”, “Khu dân cư không có tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”… hoạt động có hiệu quả, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân phòng, chống tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ  đầu năm đến nay, nhân dân đã cung cấp cho Công an các cấp hàng ngàn thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan Công an điều tra khám phá 220 vụ, 278 đối tượng phạm pháp hình sự, làm rõ 8/9 vụ trọng án; triệt phá 36 ổ nhóm, 103 đối tượng chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…, thu hồi tài sản tổng giá trị trên 2 tỷ đồng; cơ quan Công an đã triệu tập gọi hỏi, răn đe, giáo dục hàng ngàn trường hợp; giải quyết trên 700 vụ hình sự nhỏ; lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 89 đối tượng theo quy định của pháp luật...

Việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên từng địa bàn dân cư là một hình thức nâng cao ý thức của nhân dân và phát huy hơn nữa sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, ngành Công an và các tổ chức liên quan để mọi người nhận thức rõ “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người và cộng đồng. Trên mỗi địa bàn dân cư, ngoài việc giữ gìn không để tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra mà còn cần chú trọng vận động các gia đình cam kết không để con em, người thân vi phạm pháp luật hoặc tệ nạn xã hội ở các địa bàn khác. Trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mỗi một người dân cần được hướng dẫn chủ động bảo vệ lợi ích của chính mình đến việc bảo vệ lợi ích của cộng đồng; từ bảo vệ lợi ích của bản thân, gia đình đến bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tố giác, đấu tranh các hoạt động của bọn tội phạm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc