Thông báo về tài khoản Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh

16:39 17/01/2020

Ngày 18/9/2017, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh ra Thông báo số 01/TB-BCTr về tài khoản Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc