Nghi Xuân: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:33 17/01/2020

Sáng ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Phó Ban chỉ đạo bầu cử huyện; ông Nguyễn Hải Nam- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban cầu cử huyện; Bà Phan Thị Kim Oanh- Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất và trên cơ sở điều chỉnh của Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã có thông báo về số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX là 66 người. Trong đó có 63/66 người có trình độ đại học; 13/66 người có học vị thạc sỹ.

Đến ngày 13/03/2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã gửi biên bản hội nghị và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 66 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử, đảm bảo số lượng đại biểu được phân bổ theo cơ cấu, thành phần. Qua kiểm tra hồ sơ của các ứng cử viên, 66 người được giới thiệu ứng cử đều có tỷ lệ tín nhiệm đạt 100% và nhân xét đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX trình tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội nghị thống nhất sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật.

Văn Hiền

MTTQ huyện Nghi XuânÝ kiến bạn đọc