MTTQ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH: Những hoạt động nổi bật trong năm 2016

15:21 17/01/2020

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tỷ lệ người dân tham gia đạt 99,93%. Tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Có 119/144 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (82,6%), 21.262 hộ/24.310 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (89,2%); 18.609 gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng, nhân rộng 144 mô hình kinh tế cho thu nhập cao; các đoàn thể tín chấp nguồn vốn từ Ngân hàng và các nguồn quỹ 120 tỷ đồng cho trên 9.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân vay phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ thành lập 135 tổ tiết kiệm huy động trên 5 tỷ đồng, giúp hàng ngàn lượt hội viên vay vốn.

Đẩy mạnh phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả: Vận động làm 109 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ từ các nguồn 4.955.000.000 đồng; phối hợp xây dựng  khu dân cư kiểu mẫu, 30 vườn mẫu, 14 tủ sách nông thôn mới, lắp đặt 6 đường điện thắp sáng ngõ phố, 10 đường điện thắp sáng đường quê, tham gia nạo vét 11.000m kênh mương nội đồng, cải tạo 89 vườn tạp, làm gần 24,2 km đường giao thông trục thôn, tổ dân phố, 7,5 km giao thông, kênh mương nội đồng; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hiến 17.500m 2 đất, 25.000 ngày công lao động, 1.567m tường rào mở rộng đường giao thông. Xã Thạch Trung về đích nông thôn mới năm 2016, nâng tổng số 4/6 xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt trận phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu về các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phát động các đoàn thể đăng ký đảm nhận chỉnh trang, tự quản 63 ngõ phố văn minh, xây dựng các tuyến đường văn minh, phối hợp tổ chức hàng trăm đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, tẩy xóa, bóc gỡ hàng ngàn quảng cáo vặt sai quy định, vận động 23 hộ xóa bỏ vườn tạp; xây mới và cải tạo17 hội quán, trồng hơn 10.770 cây xanh trên các tuyến đường, vận động nhân dân tháo dỡ hàng nghìn mái che và biển quảng cáo sai quy định góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp; Huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng đô thị văn minh trên 20 tỷ đồng.

Vận động chăm lo tết cho người nghèo 3.855 suất quà, với tổng giá trị 1.369.150.000 đồng; trích Quỹ ‘vì người nghèo” hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh với tổng số tiền 83.200.000 đồng; vận động hơn 1 tỷ đồng xây dựng Quỹ “vì người nghèo” 2 cấp trong tháng hành động cao điểm vì người nghèo. Vận động ủng hộ nhân dân bị lũ lụt tổng số tiền 1.206.700.000 đồng, trong đó ủng hộ trực tiếp tại thành phố Hà Tĩnh là 619.700.000 đồng. Vận động ủng hộ một ngày lương sẻ chia với đồng bào vùng lũ, số tiền 523.126.000 đồng, 1000 cuốn vỡ, 200 bộ sách giáo khoa, 107 bút, 2 bao quần áo ấm mới.

Ban Thường trực UBMTTQ thành phố đã tổ chức giám sát và phối hợp giám sát 75 cuộc. Phối hợp tổ chức 23 cuộc tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường, xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 144 hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã; phối hợp tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, 32 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp.  Phối hợp với Toà án nhân dân thực hiện quy trình giới thiệu 17 vị Hội thẩm nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo quy định. Ban thanh tra nhân dân tham gia tiếp nhận, giải quyết 165 đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 79 công trình, tổ hoà giải cơ sở tiếp nhận 94 vụ việc, hòa giải thành 79 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%...

Võ Thúy HoaÝ kiến bạn đọc