MTTQ huyện Thạch Hà tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

15:24 17/01/2020

Sáng ngày 13/01/2017, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016 trong bối cảnh khó khăn chung của cả tỉnh, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở cùng sự nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể các cấp tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để ổn định và đạt nhiều kết quả góp phần cùng với đảng bộ và nhân dân huyện nhà hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đầu năm hầu hết đạt và vượt, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác đạt trên 74 triệu/1 ha. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM vượt chỉ tiêu đề ra 4/2 xã về đích và không còn xã dưới 10 tiêu chí. Thu ngân sách, thu hút đầu tư, làm GTNT, TLNĐ...Giáo dục- Đào tạo, Văn hóa, Y tế, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội cơ bản đảm bảo, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện khá đầy đủ. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào thi đua “ Hiến kế, hiến công, hiên đất, hiến tài sản ” do Ủy ban MTTQ huyện phát động được tổ chức ký cam kết và thực hiện hiệu quả. Cán bộ công chức cơ quan khối dân tham gia ngày về cơ sở xây dựng NTM theo chủ trương của huyện ủy được 511 ngày công; vận động nhân dân đóng góp 363.600 ngày công quy ra tiền đạt 36,36 tỷ đồng; 4.348m hàng rào xây, ước tính giá trị 8,76 tỷ đồng; vật tư, vật liệu khác ước tính trị giá 6 tỷ; toàn bộ ước đạt đạt 115,483 tỷ đồng; chỉnh trang được 3.492 vườn tạp trong đó có 40 vườn mẫu.em xem và sắp xếp vào nếu cần nha) 100 đoàn viên.ã điểm đăng ký về đích năm 2017. Ủy ban MTTQ đã vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” đạt  2.047 triệu đồng cùng với các tổ chức thành viên các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ xây mới 115/80 nhà ở cho hộ nghèo và hộ chính sách với số tiền 1.536 triệu đồng đạt 143,7% kế hoạch. Bên cạnh đó LĐLĐ huyện đã vận động quỹ Mái ấm công đoàn huyện được 416 triệu đồng hỗ trợ làm 8 nhà cho đoàn viên với số tiền 200 triệu đồng. Tham gia trực tiếp xây dựng 145/132 mô hình phát triển kinh tế có doanh thu 100 triệu đồng trở lên; giúp đỡ xây dựng 32 tổ hợp tác, 26 hợp tác xã đạt 100% kế hoạch. Hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn do cấp hội ủy thác và trực tiếp quản lý để sản xuất với số tiền 634.158 triệu đồng cho 23.872 lượt người vay; giúp đỡ 247 hộ thoát nghèo có địa chỉ. Sau đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho bà con nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức đón và tiếp nhận 63 đoàn cứu trợ lũ lụt với tổng trị giá 7.128.620.000 đồng trao cho 7.133 hộ. Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách 5,4 tỷ cho 15.536 lượt đối tượng. Hỗ trợ khắc phục khó khăn cho hộ nghèo, hộ chính sách sau sự cố môi trường biển cho 320 hộ trị giá 320 triệu đồng. Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ”, cuộc vận động “ 5 không 3 sạch ”, “ Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ” mô hình “ Nhà sạch vườn đẹp ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ” của Hội Nông dân; phong trào “ Toàn Hội chung sức XDNTM, đô thị văn minh ”, “ Cựu chiến binh gương mẫu ” của Hội Cựu chiến binh; phong trào chỉnh trang vườn hộ, “ Đường điện thanh niên thắp sáng đường quê ”… được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có ý nghĩa hết sức to lớn tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Thạch Hà phát triển bền vững.

Bên cạnh đó , MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục triển khai và thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị bước đầu đạt một số kết quả: Tham gia giám sát đền bù sự cố môi trường biển 12 cuộc, phối hợp với Tòa án huyện giám sát việc chấp hành án treo 7 cuộc; phối hợp với Viện kiểm sát giám sát hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng chống tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân 5 cuộc; giám sát các hoạt động bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: 127 cuộc; thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con, kịp thời phản ánh lên chính quyền các cấp các vấn đề mà bà con nhân dân quan tâm: với 287 cuộc cho 34.426 lượt cử tri.

Mặt trận và Đoàn thể các cấp tiếp tục thực hiện và phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động nhất là Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh- Sống tốt đời đẹp đạo” “Kính chúa yêu nước”. Nhiều khu dân cư giáo toàn tòng đã có nhiều cống hiến trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới như Xóm Lợi, Xóm Hanh-Thạch Liên; Hòa Yên-Thạch Thắng; Lộc Thủy-Thạch Long; Hương Bộc-Thạch Hương; Hòa Mỹ-Tượng Sơn. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện nhìn chung diễn ra bình thường đúng pháp luật, lương giáo đoàn kết, an ninh trật tự cơ bản được giữ vững. Công tác đối ngoại nhân dân thường xuyên được MTTQ và các Đoàn thể quan tâm nhất là trong cơ chế thị trường và hội nhập sâu nền kinh tế thế giới; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ và đoàn thể

Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Thạch Hà vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể từ huyện đến cơ sở chưa thực sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên một số mặt chưa tốt; phong trào thi đua yêu nước, một số cuộc vận động kết quả chưa tương xứng, độ đồng đều chưa cao; công tác giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng, việc góp ý xây dựng đảng, chính quyền chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên trên một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp huyện Thạch Hà tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và vai trò, vị thế của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy với các chủ trương, phong trào và các cuộc vận động của MTTQ và đoàn thể cấp trên; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền luôn tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; sau hội nghị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần cụ thể hoá thành chương trình hành động phù hợp với từng lĩnh vực của từng tổ chức để thực hiện hiệu quả, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

Thanh Bình

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc