Mặt trận Tổ quốc tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

14:27 17/01/2020

Chiều 29/ 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6, Khóa XIII Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Phan Cao Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

6 tháng đầu năm 2016, hoạt động của Mặt trận các cấp đạt nhiều kết quả nổi bật: Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động nhân dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng 235 vườn mẫu, 82 khu dân cư kiểu mẫu; vận động nhân dân hiến 74.355 m 2 đất, đóng góp 840.632 ngày công lao động, 67,5 tỷ đồng kết hợp với nguồn lực Nhà nước xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh xây dựng mới 1.293 mô hình kinh tế hàng hóa, thành lập 57 hợp tác xã, 126 tổ hợp tác; làm 254 km đường bê tông, 92,3 km kênh mương thủy lợi nội đồng. Mặt trận các cấp hỗ trợ 124 hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở tại 26 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2015 với số tiền 2,48 tỷ đồng, hỗ trợ 400 hộ nghèo ở các xã còn lại với số tiền 6 tỷ đồng để làm nhà ở. Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 157 hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở tại 26 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016 với số tiền 3,14 tỷ đồng; đỡ đầu xã Sơn Thọ (Vũ Quang) xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Mai Linh hỗ trợ xây dựng 1 trường mầm non ở xã Hương Trạch (Hương Khê), 1 trường trung học cơ sở ở xã Đức Hương (Vũ Quang) mỗi công trình 1,5 tỷ đồng. Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã vận động hỗ trợ 235 hộ nghèo xây dựng nhà ở, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp tích cực vận động xây dựng Quỹ “vì người nghèo” 3 cấp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 176.174 phần quà tết cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền gần 34,7 tỷ đồng. Mặt trận ở các địa phương ven biển phối hợp với chính quyền, ngành chức năng tổ chức các hoạt động giúp đỡ ngư dân từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước sau sự cố môi trường biển: Phân phát 1.506,3 tấn gạo hỗ trợ 66.944 nhân khẩu; hỗ trợ 1.416,2 triệu đồng các đối tượng nuôi trồng thủy, hải sản; hỗ trợ 23,328 tỷ đồng các chủ tàu, thuyền từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước; tiếp nhận, phân bổ 15,5 tỷ đồng, 25 tấn gạo và 5.029 phần quà (tổng giá trị 2,011 tỷ đồng) của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cho ngư dân 6 huyện, thị xã ven biển.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đúng quy trình, tiến trình, bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật: Đẩy mạnh truyên truyền, tập huấn; tăng cường các hoạt động giám sát; tổ chức 5 bước quy trình hiệp thương quy trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức hội nghị cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vận động bầu cử; vận động cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,72%... Toàn tỉnh bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 446 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6.540/6.677 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Mặt trận các cấp tổng hợp 1.137 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc nhiều nhóm vấn đề chuyển đến các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về giải phóng mặt bằng; thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; đấu tranh chống các thế lực thù địch trong lĩnh vực tôn giáo, nhân quyền; phối hợp với một số ngành chức năng thực hiện các chương trình, đề án phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế...

Tuy nhiên, công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Việc phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên thực hiện chương trình phối hợp thống nhất và hành động chưa thường xuyên, có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; việc nắm diễn biến tình hình ở cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội có nơi, có lúc chưa sâu sát, chưa kịp thời. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách chưa được Mặt trận các cấp quan tâm đúng mức...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện trao Bằng khen cho MTTQ các huyện, thị xã đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Các đại biểu thảo luận, nêu bật những việc làm được, kiến nghị, nêu rõ những khó khăn cần phải tháo gỡ để thực hiện hiệu quả hơn các chương trình hành động đã đề ra từ đầu năm. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh ghi nhận công tác Mặt trận các cấp 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự xã hội; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp; giám sát việc thực hiện các chính sách của tỉnh về ưu đãi trong xây dựng nông thôn mới... Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đổi mới các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành chức năng và các đoàn thể; tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”...

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc