Mặt trận Tổ quốc tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

16:23 17/01/2020

Chiều 27/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Cao Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Toàn tỉnh xây dựng 600 mô hình kinh tế, thành lập mới 19 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác, 15 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; vận động nhân dân hiến 65.540 m 2 đất, 710.630 ngày công, 48,5 tỷ đồng tiền mặt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bê tông hóa 264 km đường giao thông trên địa bàn dân cư, 98,5 km kênh mương nội đồng (Nhà nước hỗ trợ xi măng); hỗ trợ sửa chữa, làm mới 139 nhà văn hóa khu dân cư; xây dựng 361 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 2139 vườn mẫu. 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã, khu dân cư tổ chức ký kết và 97% hộ gia đình ký cam kết thực hiện Phong trào 3 không “Không ma túy, không cờ bài ăn tiền, không vi phạm trật tự an toàn giao thông”. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đỡ đầu xã Đức Bồng (Vũ Quang) xây dựng nông thôn mới, vận động hỗ trợ 140 triệu đồng làm 7 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế; xây dựng tủ sách pháp luật.

Các hoạt động tình nghĩa, công tác an sinh xã hội được Mặt trận các cấp quan tâm phối hợp thực hiện. Quỹ “vì người nghèo” cấp tỉnh đã được phân bổ 1.335 triệu đồng trao tặng 4.450 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, tiếp nhận 50 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương trao tặng 100 suất quà cho các đối tượng xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 122.910 suất quà cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng. Vận động 6,045 tỷ đồng xây dựng Quỹ “vì người nghèo” 3 cấp (và các nguồn lực khác quy ra tiền 4,568 tỷ đồng). Toàn tỉnh làm mới 237 nhà, sửa chữa 22 nhà ở cho hộ nghèo với tổng giá trị hỗ trợ trên 4,96 tỷ đồng; hỗ trợ 68 hộ nghèo khám, chữa bệnh 131 triệu đồng, hỗ trợ 103 hộ nghèo phát triển sản xuất 463 triệu đồng, hỗ trợ 156 học sinh nghèo vượt khó trong học tập 312 triệu đồng, hỗ trợ khác 7,228 tỷ đồng; phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội 16,420 tỷ đồng. Quỹ cứu trợ các cấp đã phân bổ 35,243 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo mua công cụ, phương tiện, giống cây con, phân bón sản xuất, làm mới, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng sau lũ lụt. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ làm nhà ở phòng tránh lũ cho 6 hộ dân tộc Chứt, trong đó Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng; Phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 800 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh thuộc vùng khó khăn (2 huyện Vũ Quang và Thạch Hà); phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh rà soát, hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh lũ cho đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh kêu gọi ủng hộ Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, vận động các tầng lớp nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ làm nhà ở cho người có công; chăm sóc gia đình chính sách, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm tại các xã, phường, thị trấn...

Ông Phan Cao Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tham xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức 29 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng hợp 128 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tới các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác Mặt trận tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; đấu tranh chống các thế lực thù địch trong lĩnh vực tôn giáo và nhân quyền được đẩy mạnh; việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường sau sự cố môi trường biển được tổ chức thường xuyên trên địa bàn dân cư. Mặt trận các cấp phối hợp với ngành Công an, các tổ chức cính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”... Ban thanh tra nhân dân giám sát 799 cuộc, kiến nghị xử lý 210 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 827 công  trình, kiến nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, hạng mục thuộc 90 công trình; các tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải thành 2.011 vụ việc xích mích trên địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế:  Công tác nắm diễn biến tình hình ở cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội có thời điểm chưa sâu sát, tham mưu xử lý còn chậm; việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế, nhất là những vùng có đông đồng bào tôn giáo sinh sống, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vùng bị ảnh hưởng đến sinh kế của người dân sau sự cố môi trường biển. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn bị động, hiệu quả chưa cao. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chưa được tổ chức thực sự thường xuyên... Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách chưa được Mặt trận các cấp quan tâm đúng mức. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư  của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở ở một số nơi chưa phát huy được hiệu quả...

Các đại biểu tham gia thảo luận, nêu bật những việc làm được, những việc chưa làm được và nêu rõ những khó khăn cần phải tháo gỡ trong thời gian tới để công tác Mặt trận đạt hiệu quả hơn trong 6 tháng cuối năm. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Cao Thanh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những hoạt động của Mặt trận các cấp trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Ông Từ Văn Diện - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết thúc Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh: Phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc