MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2015 VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN

11:01 16/01/2020

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác năm 2014 với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp công tác năm 2015 với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh.

Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2014 giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực: Phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; vận động nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin, nhất là những vụ, việc có dấu hiệu phạm tội hình sự; vận động nhân dân tham gia theo dõi 61 phiên tòa lưu động, 59 phiên tòa rút kinh nghiệm. Tổ chức nhiều hình thức xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như góp ý kiến vào các Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Tổ chức các hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp tổ chức 46 cuộc giám sát, kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ, theo đó đề xuất 6 kiến nghị và ban hành 46 kết luận yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 4 cuộc kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh và ban hành 4 văn bản kết luận yêu cơ quan chức năng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kiểm sát tại 13 cơ quan thi hành án hình sự - công an cùng cấp và 52 xã, phường, thị trấn về quản lý, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tổ chức 2 cuộc kiểm sát tại Trại giam Xuân Hà; kiểm sát việc lập hồ sơ và tham gia xét giảm án đối với 887 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà và Trại tạm giam của Công an tỉnh. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 3 Kiểm sát viên trung cấp, 11 Kiểm sát viên sơ cấp; bổ nhiệm 3 Kiểm sát viên trung cấp, 3 Kiểm sát viên sơ cấp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, đã chuyển 38 đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự đến cơ quan điều tra 2 cấp và kiểm sát việc giải quyết tin báo của cơ quan điều tra; tiếp nhận 173 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh các vụ, việc dân sự, hình sự, thi hành án và xem xét, kiểm sát theo đúng quy định pháp luật (đạt 49%)...

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với Viện Kiểm sát nhân dân trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chưa xây dựng kế hoạch, tiến trình, chỉ tiêu, thời gian thực hiện các công tác cụ thể; công tác phối hợp giám sát chưa được tổ chức thường xuyên; công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế; tổ chức triển khai thực hiện quy chế giữa 2 ngành ở một số địa phương còn chậm; một số công tác phối hợp như đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa hiệu quả...

Sau khi hoàn thành việc tổng kết Quy chế phối hợp công tác năm 2014 giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác năm 2015 đã được diễn ra. Dự Lễ ký kết, có ông Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các vị Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các vị lãnh đạo chủ chốt của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh. Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có một số nội dung chính như sau: Phối hợp kiểm tra việc xây dựng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp; thực hiện công tác phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; tuyển chọn Kiểm sát viên; kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có những nội dung chính như sau: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trọng tâm là pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần bảo đảm việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; giảm dần tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở; tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở nhằm phát hiện và kiến nghị chính quyền giải quyết kịp thời những vụ, việc tiêu cực. Lựa chọn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; những vụ, việc khiếu nại, tố cáo đã có kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới mà công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp để cùng với cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết nhằm góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt trận và các cơ quan, tổ chức thường xuyên trao đổi thông tin về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, những vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp; phản ánh tình hình dư luận xã hội về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm hỗ trợ pháp lý cho đối tượng chính sách, người nghèo...

C.T.VÝ kiến bạn đọc