Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15:15 17/01/2020

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày tuyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), chiều ngày 17/11, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách của Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Đình Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua, đặc biệt là phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh có những khó khăn do  sự cố môi trường biển, do thiên tai, lũ lụt, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với tổng kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với tinh thần vui tươi, phấn khởi và gắn kết, thể hiện lòng tin yêu của nhân dân với Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức, cơ quan liên quan tiếp tục phát huy truyền thống 86 năm, tiếp tục động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vân động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Trước mắt, tiếp tục tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả lũ lụt: Tổ chức đón tiếp các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cơ quan, các nhà hảo tâm đến chia sẻ, động viên, giúp đỡ đồng bào vùng lũ; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc phân bổ tiền, quà cho đồng bào; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng chính sách hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân  khắc phục khó khăn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ trong năm tới.

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc