Huyện Lộc Hà tổ chức Hội thảo phản biện các chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

15:06 17/01/2020

Thực hiện Kế luận số 118-KL/TU ngày 14/6/2016 của Thường trực trực Tỉnh ủy, Kế hoạch số 04-KH/BDVTU ngày 10/5/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 18/HD-MT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh về phản biện để sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -2015.

Từ ngày 05 - 08/8/2016 MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã của huyện Lộc Hà đã đồng loạt tổ chức hội thảo. Tham dự  Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và đại diện cấp ủy, chính quyền các xã; đại diện các thôn, doanh nghiệp và đối tượng được hưởng lợi trên địa bàn cùng tham dự.

Tại mỗi hội thảo đã có từ 8-10 ý kiến tranh luận, báo cáo tập trung thảo luận việc tỉnh ban hành các chính sách cơ bản đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Bên cạnh đó tỉnh cần tiếp tục ban hành chính sách như: Quyết định 3330/QĐ-UBND, sửa đổi và hạ chỉ tiêu một số chính sách như: Quyết định 140/2015/QĐ-UBND, Quyết định 2811/QĐ-UBND, Quyết định 4140/QĐ-UBND, Quyết định 23/2014/QĐ-UBND, Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND...Riêng Quyết định 3330/QĐ-UBND huyện Lộc Hà có 7/13 xã được hưởng lợi với tổng mức kinh phí 9,5 tỷ (Thạch Bằng, Tân Lộc, Phù Lưu, Thạch Mỹ, Hồng Lộc, Thịnh Lộc, Bình Lộc), hầu hết các xã đều có ý kiến tiếp tục ban hành để khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 08/8/2016 đã có 13/13 xã (đạt 100%) đã tổ chức thành công hội thảo và dự kiến ngày 15/8/2016 MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiến hành tổ chức hội thảo cấp huyện.

Phương ThảoÝ kiến bạn đọc