Hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2016

15:14 17/01/2020

Chiều ngày 10/11/2016, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng “ Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2016.

Đến dự và chủ trì Hội nghị: Ông Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Bùi Nhân Sâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ông Bùi Nhân Sâm giới thiệu nội dung cơ bản của Luật hòa giải cơ sở; Luật Trưng cầu ý dân.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện yêu cầu cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung nghiên cứu các văn bản luật nêu trên và các văn bản luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đỏa các tầng lớp nhân dân; tăng cường đi cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và giám sát...

Đ.TÝ kiến bạn đọc