Hội thảo giới thiệu Dự án Công dân giám sát trong quản trị đất đai ở Việt Nam - Mô hình giám sát tại Hà Tĩnh

15:20 17/01/2020

Chiều 20/12/, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức, cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo giới thiệu Dự án công dân giám sát trong quản trị đất đai ở Việt Nam – Mô hình giám sát tại Hà Tĩnh.


Ông Bùi Nhân Sâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Được biết, thời gian thực hiện Dự án trong 2 năm: (2016 – 2017). Địa bàn thực hiện bao gồm 4 tỉnh và thành phố: Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, Cần Thơ. Mỗi tỉnh, thành phố chọn 1 xã để thí điểm mô hình người dân giám sát quản trị đất đai. Tỉnh Hà Tĩnh chọn xã Hương Thọ (Vũ Quang).


Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng nông thôn Việt Nam trình bày tổng quan Dự án

Mục tiêu tổng thể của Dự án là “góp phần đảm bảo quản lý, sử dụng đất hiệu quả và giảm thiểu những tranh chấp, xung đột về đất đai” trên cơ sở thực hiện Điều 198; Điều 199; Điều 200 của Luật Đất đai năm 2013.


Bà Nguyễn Ngọc Lan - Điều phối viên Chương trình quản trị đất đai Mê kông  trình bày nội dung sự tham gia giám sát của người dân trong thực thi pháp luật về đất  đai

Dự án này được tài trợ bởi Chương trình quản trị đất khu vực Mê kông  (MRLG). Các đơn vị thực hiện: Liên minh đất đai (LANDA); Liên minh đất rừng (FORLAND) và OXFAM. Các đối tác phối hợp: Tổng Cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam.


Ông Đào Ngọc Ninh - Phó Viện trưởng Viện tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi trình  bày về khung công dân giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc