Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

15:23 17/01/2020

Chiều ngày 13/01/ /2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự Hội nghị cóđồng chí Phan Cao Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại lãnh đạo các các ngành liên quan; các tổ chức thành viên, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Năm 2016, công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật: Tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác đạt kết quả cao.

Mặt trận các cấp chủ trì và phối hợp tổ chức 1.050 cuộc sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân về kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp. Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội và kê khai bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; khắc phục hậu quả lũ lụt...

Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Song song với đó là đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; Phong trào “Ba không”... Tăng cường nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền, vận động các chức sắc và đồng bào có đạo hoạt động tôn giáo đúng với giáo lý, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam gắn với tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. 247 thành viên các Đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 893 vị cán bộ lãnh đạo cấp huyện và gần 100% cán bộ công chức cấp xã về dự ngày hội cùng nhân dân ở  khu dân cư. Toàn tỉnh có 2.140 (100%) khu dân cư tổ chức phần lễ, 2.009 khu dân cư tổ chức thêm phần hội.

Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 3000 mô hình kinh tế hàng hóa, thành lập mới 228 hợp tác xã, 492 tổ hợp tác; vận động nhân dân hiến 84350 m 2 đất, đóng góp 945.520 ngày công, 71,5 tỷ đồng tiền mặt xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn và đô thị. Phân bổ 5,44 tỷ đồng từ Quỹ “ vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ 272 hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở tại các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016. Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh nhận đỡ đầu xã Sơn Thọ (Vũ Quang) xây dựng nông thôn mới.

Phân bổ Quỹ “vì người nghèo” cấp tỉnh 1,2 tỷ đồng, phối hợp các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trao quà cho 176.174 đối tượng chính sách, đối tượng xã hội trong các dịp lễ tết với tổng số tiền 34,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh vận động 32,246 tỷ đồng xây dựng Quỹ “vì người nghèo” 3 cấp, kết hợp với các nguồn hỗ trợ khác (9,456 tỷ đồng) làm mới 805 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 100 nhà ở cho hộ nghèo. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ hàng trăm lượt người nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, học hành với tổng số tiền 1,75 tỷ đồng.

Mặt trận tỉnh ký kết các chương trình phối hợp công tác với các tổ chức, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014- 2020; việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016- 2021. Mặt trận tỉnh phối hợp với ngành chức năng giám sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, giám sát công tác tiếp nhận, xử lý tố giác và tin báo tội phạm, công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, phản biện trong việc thực hiện Luật đất đai cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên; phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD) tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp huyện và nhóm nòng cốt cơ sở; tham gia khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016. Mặt trận các cấpphối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tới các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đoàn thể cấp tỉnh khảo sát, giám sát việc thực hiện 26 chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2016  Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 3.326 cuộc, kiến nghị xử lý 510 vụ việc, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 4,6 ha đất, 76,3 triệu đồng. Các tổ hòa giải hòa giải thành 3792/4411 vụ việc. Mặt trận các cấp giám sát 992 cuộc, trong đó Mặt trận chủ trì giám sát 328 cuộc, phối hợp giám sát 664 cuộc; kiến nghị sau giám sát 341 nội dung, 269 nội dung đã được giải quyết...

Tuy nhiên, công tác Mặt trận trong năm qua vẫn còn tồn tại, hạn chế: Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên các cấp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có lúc, có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động có mặt còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số nơi còn hạn chế, chưa kịp thời; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở một số cơ sở chưa thực sự phát huy được hiệu quả.

Các đại biểu thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các hoạt động chăm lo cho người nghèo; công tác giám sát và phản biện xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh ghi nhận những kết quả quan trọng của công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển; hỗ trợ đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất; vận động toàn dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động khác đạt nhiều kết quả tích cực góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội. Thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân nhân; tình hình ở cơ sở; tăng cường phản biện xã hội, trong đó có phản biện các chính sách của tỉnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện trao cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác mặt trận năm 2016

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện nhấn mạnh những kết quả to lớn, cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng lãnh đạo của hoạt động Mặt trận các cấp trong năm qua và nêu những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận năm 2017 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng.

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc