Chia sẻ kinh nghiệm giám sát xã hội

15:45 17/01/2020

Sáng 21/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh và tổ chức AFAP Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giám sát xã hội.

Khác với các cơ chế giám sát theo chuyên đề, giám sát xã hội được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng và rất linh hoạt. Nó bổ sung và góp phần hoàn thiện các cơ chế giám sát sẵn có, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Giám sát xã hội là quá trình thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính quyền và các đơn vị cung cấp dịch vụ công thông qua việc người dân và những người thụ hưởng dịch vụ được tiếp cận thông tin và phản hồi thường xuyên về các chương trình hay dịch vụ đó.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm trình bày kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong năm qua và kế hoạch giám sát trong năm 2017.

Thông qua thực hành giám sát xã hội, người dân có thêm cơ hội nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, qua đó chính quyền có thể giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hoặc cam kết cải thiện chính sách/ dịch vụ công. Giám sát xã hội là quá trình phát huy nguồn lực xã hội, thúc đẩy tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và tạo môi trường quản trị nhà nước minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí.

Các hoạt động giám sát xã hội ở tỉnh ta ngày càng được hoàn thiện theo quá trình hoàn thiện thể chế, nhất là sau khi có Luật đầu tư công; Nghị định 84/2015/ NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư... và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức một số hoạt động giám sát: Giám sát việc thực hiện 26 chính sách của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2016; giám sát việc thu và sử dụng các khoản thu của phụ huynh, học sinh ở một số trường học...Từ năm 2007 – 2016, các ban giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát 16.520 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó kiến nghị điều chỉnh 1.800 công trình có sai sót về thiết kế, thi công, việc cung sai quy chuẩn nguyên, vật liệu...

: Đại diện AFAP Việt Nam Nguyễn Tất Quân: “ Trong thời gian tới, AFAP Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh thúc đẩy các hoạt động giám sát xã hội

Tại buổi hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm giám sát xã hội tập trung vào một số hoạt động: Thúc đẩy năng lực giám sát cho người dân như tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ giám sát; tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội như việc hợp tác khảo sát, phát triển công cụ giám sát, xây dựng trung tâm thông tin và dữ liệu nhằm thống nhất thực hiện mục tiêu, tránh sự trùng lặp, chồng chéo trong các hoạt động giám sát của các tổ chức; hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội( cơ chế, chính sách, tài chính...)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thị xã Kỳ Anh Nguyễn Thế Anh phát biểu

Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Lê Văn Định chia sẻ về quá trình hoạt động giám sát xã hội tại huyện Vũ Quang từ năm 2012 đến nay, nêu rõ việc hỗ trợ cộng đồng thành lập các nhóm cộng đồng tự quản, cung cấp các cộng cụ giám sát đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Đại diện AFAP Việt Nam Nguyễn Tất Quân trình bày những hoạt động phối hợp giám sát xã hội của AFAP Việt Nam tại các tỉnh Hòa Bình và Hà Tĩnh trong thời gian qua và định hướng các hoạt động tại tỉnh ta trong thời gian tới: Phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giám sát xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ Bùi Lê Văn chia sẻ kinh nghiệm giám sát xã hội của Mặt trận huyện trong thời gian vừa qua

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh, các huyện Đức Thọ, Hương Khê...chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tổ chức giám sát xã hội tại các địa phương và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới...

Lê Đình Thọ



Ý kiến bạn đọc