Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã Kỳ Anh

17:09 16/09/2020

Ngày 15/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Kỳ Anh về nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 .

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ, Thái Ngọc Hải, Hoàng Anh Đức; các đồng chí trong Ban Thường trực và phụ trách đơn vị Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh. Về phía địa phương, có đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND thị xã và các ban, ngành liên quan; tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Kỳ Anh.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp thị xã Kỳ Anh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân địa phương tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyền truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp triển khai hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu công nghiệp Vũng Áng; hỗ trợ làm 34 nhà ở trị giá trên 1,9 tỷ đồng, vận động và trao tặng 8.600 suất quà trị giá 3,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai thực hiện Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh; vận động nguồn lực phòng chống dịch bệnhCovid-19 đạt trên 2,3 tỷ đồng. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân hiến 1.841m 2 đất, đóng góp 10.928 ngày công, đến nay toàn thị xã đạt bình quân 19 tiêu chí/xã, xây dựng 14 tuyến đường đạt văn minh đô thị. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền được quan tâm triển khai đạt nhiều kết quả như công tác giám sát việc vận động quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, giám sát việc tu dưỡng và rèn luyện người đứng đầu theo Quy định124, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ về chi trả cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trong đó tập trung xây dựng khung làm việc, phân công cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp tốt với các đoàn thể trong tuyên truyền vận động; kịp thời tham mưu với cấp uỷ kiện toàn công tác cán bộ từ thị xã tới cơ sở,…

Tại buổi làm việc, đại diện các ban và các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh đã ghi nhận đánh giá những kết quả đạt được của MTTQ thị xã Kỳ Anh, chia sẻ những khó khăn đặc thù của địa phương và quá trình triển khai thực hiện các hoạt động, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, gợi mở một số giải pháp, trao đổi, định hướng các nội dung theo các mảng hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương để từ đó giúp MTTQ thị xã Kỳ Anh xây dựng kế hoạch, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đề ra và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như cấp trên hướng dẫn, chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Thường trực, đại diện lãnh đạo các đoàn thể đã chia sẻ những kết quả đạt được và những hạn chế khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của thị xã; nêu những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề về cơ chế giám sát, phản biện xã hội, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công tác giảm nghèo…

Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Thành - Tỉnh uỷ viên, Bí thư thị uỷ Kỳ Anh thông tin thêm tình hình cụ thể của thị xã Kỳ Anh; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của MTTQ tổ quốc tỉnh trong thời gian qua, cũng như những trao đổi trong buổi làm việc để trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền thị xã sẽ chỉ đạo, phối hợp với MTTQ triển khai thực hiện các hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Hùng -UVBTV Tỉnh uỷ,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả mà MTTQ và tổ chức thành viên các cấp thị xã Kỳ Anh đạt được thời gian qua; đề nghị Thường trực Thị uỷ, Lãnh đạo UBND thị xã quan tâm, tạo điều kiện cho MTTQ thị xã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; đồng thời yêu cầu MTTQ thị xã Kỳ Anh cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh gắn với nhiệm vụ của MTTQ để xây dựng chương trình hành động hiệu quả. Đề nghị MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng cốt cán để nắm tình hình Nhân dân, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh cũng như địa phương; tranh thủ các vị, người uy tín trong cộng đồng để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai hiệu quả các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri theo luật định, chuẩn bị tốt cho công tác Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững./.

Văn LượngÝ kiến bạn đọc