Bài học kinh nghiệm xây dựng NTM của Thạch Đài

16:35 17/01/2020

Để có thành công như hôm nay, Thạch Đài đã có nhiều bài học kinh nghiệm về chung sức xây dựng nông thôn mới. Đó là, cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu để nhân dân noi theo; việc xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ để toàn dân nhiệt tình hưởng ứng.

Thạch Đài là xã thuộc vùng Tây Nam huyện Thạch Hà, có 1.755 hộ với 5.639 nhân khẩu. Phần lớn cư dân ở đây sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Do điểm xuất phát thấp, xã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Để có thành công như hôm nay, Thạch Đài đã có nhiều bài học kinh nghiệm về chung sức xây dựng nông thôn mới. Đó là, cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu để nhân dân noi theo; việc xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ để toàn dân nhiệt tình hưởng ứng.

Cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga, xã Thạch Đài

Từ năm 2011, ngoài nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của trung ương, tỉnh, huyện và ngân sách xã, lãnh đạo xã đã tập trung huy động nguồn lực của bà con nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Xã Thach Đài đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 83,349 tỷ đồng kết hợp nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, riêng nguồn lực của nhân dân đóng góp 29,82 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội… Nhờ vậy, 6 năm trở lại đây, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phát triển thêm nhiều ngành nghề, mô hình sản xuất hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động (2.424 lao động trong xã có việc làm thường xuyên, tỷ lệ 96,27%). Thu nhập bình quân 30,07 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,08% năm 2016. Toàn xã thành lập 17 doanh nghiệp, 6 HTX, 8 tổ hợp tác, 30 mô hình kinh tế hàng hóa, trong đó có 4 mô hình lớn, 8 mô hình vừa, 18 mô hình nhỏ; hoàn thành gần 5,3 km đường trục xã, 6,3 km đường trục thôn, 24,2 km đường làng ngõ xóm, 8 km rãnh tiêu thoát nước, 14,4 km kênh mương thủy lợi, 1 khu dân cư kiểu mẫu, trồng 7,58 km hàng rào xanh, xây dựng 6,358 km bồn hoa cây cảnh dọc các tuyến đường mẫu...

Kết hợp xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh của toàn dân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng các thiết chế văn hóa , cơ sở vật chất trường học, y tế, chợ; phát triển kinh tế vườn hộ, xây dựng vườn mẫu... Các đoàn thể phối hợp với ngành chức năng tạo nguồn tín dụng cho hàng trăm lượt hội viên, đoàn viên, nhân dân vay để phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp mở nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh; tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Xã có 10/10 thôn có nhà văn hóa, sân chơi thể thao và nơi vui chơi của cộng đồng, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80%. Bên cạnh đó, bà con tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, làm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo sản xuất, khám chữa bệnh, học hành. Mặt trận phối hợp trao quà cho người có công, hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết góp phần phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng giúp đỡ những cảnh đời khó khăn động viên hộ nghèo vươn lên.

Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức truyền thông và đưa hàng Việt về tận các khu dân cư phục vụ nhân dân, nhất là vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện các chương trình phối hợp trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) đã nâng cao nhận thức và tạo thêm sức mạnh cho nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chăm sóc người có công; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời giám sát cán bộ, đảng viên, công chức nơi cư trú; phối hợp tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hoà giải kịp thời những vụ, việc xích mích trên địa bàn dân cư. Công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc giám sát việc thi công các công trình xây dựng nông thôn mới.

Sáu năm qua, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Thạch Đài đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng tập trung xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đến nay, mặc dù đã được công nhận xã nông thôn mới, Thạch Đài vẫn không bằng lòng với những thành quả đã đạt được mà vẫn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

T.HÝ kiến bạn đọc