Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

08:35 04/09/2020

Chiều 15/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đặt vấn đề tại hội nghị.

Đặt vấn đề tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng thông tin: Đến thời điểm hiện tại, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công các đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện; hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở; hiện đang sôi nổi diễn ra đại hội Đảng cấp huyện.

Quá trình tổ chức đại hội, các văn kiện được chuẩn bị chu đáo; quy trình nhân sự 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu được thực hiện chặt chẽ. Tỷ lệ đại hội bầu bí thư cấp ủy trực tiếp đạt gần 70%, có nhiều đồng chí đạt tỷ lệ số phiếu 100%. Ngoài ra, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng đã được triển khai các bước chặt chẽ, bài bản.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến sâu sắc của đại biểu, từ đó tổng hợp, báo cáo gửi về BTV Tỉnh ủy, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của văn kiện đại hội.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Huy Thông: D thảo báo cáo chính trị cơ bản thể hiện đầy đủ các kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, trong phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần có giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, định hướng chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, quản lý và xây dựng cơ bản; quan tâm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển; đề xuất chính sách ưu đãi để giữ và thu hút nguồn lao động có trình độ.. .

Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thanh Bình: Dự thảo cần làm rõ hơn nội dung về quy hoạch, định hướng, tiềm năng phát triển nông nghiệp.. .

Nguyên Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nguyễn Thừa Tân: Phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 5 năm cần khái quát, cô đọng hơn; riêng nội dung kết quả đạt được chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cần đánh giá sâu hơn, tránh tình trạng liệt kê kết quả...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Đức Tới: Cần đánh giá cụ thể hơn những tồn tại, yếu kém trong công tác cán bộ - nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cơ sở; bổ sung giải pháp về xây dựng khu phục phòng thủ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QPAN ngang tầm nhiệm vụ

Đại biểu cũng cho rằng, nội dung 30 năm tái lập tỉnh có thể xem xét tách ra thành một chuyên đề riêng, không đưa vào nội dung báo cáo; trong dự thảo chỉ nên so sánh kết quả đầu nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của tỉnh, không nên so sánh với các tỉnh khác trong khu vực...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, công phu và đầy trách nhiệm của đại biểu. Các ý kiến vừa định hướng chiến lược, vừa góp ý chi tiết đến Dự thảo Báo cáo chính trị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đúng đủ các ý kiến của đại biểu gửi BTV Tỉnh ủy.

Nguồn: Thu Hà - Báo Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc