Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

22:01 01/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc gặp mặt đầu xuân với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh vào sáng 13/2.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong năm 2019

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung trọng tâm mà MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thống nhất tập trung triển khai trong năm 2019. Theo đó, các đơn vị sẽ phối kết hợp thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, giải quyết các vụ việc phát sinh ở cơ sở và chung tay thực hiện việc giảm nghèo bền vững, vì an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2019, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các địa phương và giám sát việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, cán bộ tại các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh: Khi có vấn đề vướng mắc phát sinh mà các tổ chức đoàn thể đề xuất, mong tỉnh kịp thời có văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị có chức năng xử lý để đảm tính thông suốt, hiệu quả.

Trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019; đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến quy chế phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội với UBND tỉnh; cơ chế chính sách để thực hiện một số nội dung chuyên môn trong giám sát, phản biện xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao vai trò, đóng góp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định vai trò và những đóng góp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với sự phát triển lớn mạnh của tỉnh trong chặng đường vừa qua.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi; giải quyết các tồn đọng; tiếp tục xác định Vũng Áng là KKT động lực cho sự phát triển, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, hậu thép, vận tải biển; thu hút các dự án đầu tư lớn về thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng vào các đô thị Hà Tĩnh; tập trung đầu tư cho hạ tầng chiến lược, hạ tầng cấp bách để phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các đoàn viên, hội viên cần tích cực, sâu sát cơ sở, nhất là nắm bắt kịp thời những vụ việc phát sinh để tham mưu, xử lý.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với UBND tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Trước mắt, tập trung xây dựng đề án giảm nghèo bền vững với những mục tiêu cụ thể; tham gia tích cực vào việc bảo đảm an ninh trật tự, quản lý tài nguyên khoáng sản; đoàn viên, hội viên cần tích cực, sâu sát nắm bắt cơ sở, nhất là vụ việc phát sinh để kịp thời tham mưu, xử lý.

Phúc Quang/ HTOÝ kiến bạn đọc