Hà Tĩnh công nhận thêm 37 xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

15:23 17/01/2020
Hà Tĩnh phát huy tốt nội lực trong dân và được nhân dân đồng thuận rất cao khi xây dựng NTM.

Theo đó, trên cơ sở kết quả thẩm định của các Sở, ngành, các thành viên Hội đồng nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận đối với 37 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đợt 2 năm 2019.

Cụ thể, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng công nhận 27 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM; 9 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (do yếu tố sáp nhập xã).

Đối với 28 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, có 27 xã đạt 20/20 tiêu chí, riêng xã Thạch Lạc (Thạch Hà) đạt 16/20 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt là: giao thông; cơ sở vật chất văn hoá; môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu).

Trong 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao chỉ có 9 xã đủ điều kiện để bỏ phiếu gồm: Tiên Điền, Xuân Thành, Xuân Viên (Nghi Xuân), Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), Đức Yên (Đức Thọ), Tiến Lộc (Can Lộc), Thạch Tân (Thạch Hà); 3 xã là Thạch Long, Thạch Môn (Thạch Hà) và Sơn Kim 1 (Hương Sơn) không đạt điều kiện.

Xã Sơn An (huyện Hương Sơn) đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM do địa phương này thực hiện sáp nhập xã với xã đã đạt chuẩn NTM từ những năm trước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong đợt này đều có sự nỗ lực lớn, phát huy được nội lực nhân dân, tỷ lệ hài lòng của người dân khá cao.

“Các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trong năm 2019 cần tiếp tục phát huy nội lực để đưa phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu hơn nữa”, ông Hà Văn Hùng nhấn mạnh thêm.

Hạnh NguyênÝ kiến bạn đọc