Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

12:04 01/03/2020


Ý kiến bạn đọc