Triển khai Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

16:43 07/09/2020

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Hòa Hải và các hộ dân để thống nhất triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 2 - Chương trình 135 trong Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo, Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Văn Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và 28 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Hòa Hải tham gia thực hiện Dự án.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đã triển khai cách thức thực hiện dự án, đối tượng, điều kiện để tham gia thực hiện dự án, phương án hỗ trợ, phương án thu hồi vốn… Sau khi lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Hòa Hải và các hộ dân tham gia ý kiến, đã thống nhất triển khai thực hiện Dự án tại xã Hòa Hải cho 28 hộ (17 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo và 01 hộ mới thoát nghèo), mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu để mua 01 con bò cái sinh sản và thời gian Dự án thu hồi vốn được thực hiện trong vòng 3 năm (đối với hộ nghèo thu hồi 50%, hộ cận nghèo 60%, hộ mới thoát nghèo 75%). Các hộ dân tham gia thực hiện dự án phải đảm bảo các điều kiện: Có ít nhất 1 người có đủ năng lực hành vi dân sự, có khả năng tiếp thu kiến thức kỹ thuật chăn nuôi bò, có sức khỏe để chăn nuôi chăm sóc bò; gia đình có ít nhất 360 m 2 đất để trồng cỏ, có đất và điều kiện làm chuồng trại.

Các hộ dân nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Hải thống nhất triển khai dự án

Cũng tại buổi làm việc, 28 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của xã Hòa Hải đã làm đơn tự nguyện tham gia thực hiện dự án.

Đại diện hộ dân ghi vào đơn tự nguyện tham gia thực hiện dự án

Sắp tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ hoàn thiện Dự án để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phê duyệt; sau đó sẽ tiến hành ký kết hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Việc triển khai thực hiện dự án sẽ đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, dần có cuộc sống ổn định, góp phần trực tiếp vào kết quả giảm nghèo tại địa phương.

Thanh BìnhÝ kiến bạn đọc