Thị xã Hồng Lĩnh: Tổng kết mô hình tự quản "Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự"

12:11 01/03/2020

Ngày 12/11/2015, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của mô hình “Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2009 - 2015.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND thị xã; ông Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an thị xã, thị xã Hồng Lĩnh.

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận các cấp, các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về bảo đảm an ninh trật tự xã hội; làm rõ những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân hiểu và nêu cao cảnh giác và tham gia phòng, chống có hiệu quả.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự” tại thị xã Hồng Lĩnh thực sự hoạt động có hiệu quả góp phần giúp giải quyết các quyền lợi chung giữa các hộ dân trong tổ; công tác vệ sinh môi trường; hòa giải các mâu thuẫn trong tổ, tăng cường tình làng nghĩa xóm, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2015, qua hoạt động của tổ liên gia, nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho cơ quan công an 456 tin liên quan đến an ninh trật tự; hòa giải thành 346 vụ; phối hợp với các chi hội, chi đoàn quản lý 104 đoạn đường “An toàn - Xanh - Sach - Đẹp”…

Thanh HuyềnÝ kiến bạn đọc