Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Tĩnh với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

12:08 01/03/2020

Trong 2 năm qua, MTTQ và các đoàn thể phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp số 09-Ctr/BCA -MTTW giữa Bộ Công An và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”...

Xác định được tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, trật tự đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cuộc sống bình yên của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở thành phố Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình mới”, MTTQ thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng Công an Phát động và đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong 2 năm qua, MTTQ, các đoàn thể  đã phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp số 09-Ctr/BCA -MTTW giữa Bộ Công An và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả. Với nhiều nội dung hoạt động, hình thức tuyên truyền phong phú: Tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của địa phương, lắp đặt pa nô áp phích; thông qua các buổi họp dân tuyên truyền sâu rộng đến với mọi người dân trên địa bàn, thông tin các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân chủ động phòng ngừa, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự xã hội. Phối hợp lồng ghép tuyên truyền thông qua các đợt tập huấn; thông qua các ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân ”; phối hợp với công an, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện Đề án 01- 138/CP về “ Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; gắn thực hiện nội dung của phong trào “ Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ” với thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “ Ba không- Không ma túy, không cờ bài ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông” ... Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động hội viên và gia đình không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông; phối hợp cùng lực lượng Công an và các đoàn thể giải quyết các mâu thuẫn có liên quan đến phụ nữ xảy ra ở cơ sở, thực hiện phong trào “ Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội ”; xây dựng các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở. Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên” gắn với phong trào “ Tuổi trẻ bảo vệ an ninh Tổ quốc” , phong trào “ Thanh niên tình nguyện ”, “ Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên với Biển đảo quê hương”; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và văn hoá phẩm độc hại, đoàn viên thanh niên trong các trường học ký cam kết “ Xây dựng trường, lớp không có ma túy và tệ nạn xã hội”, xây dựng các đội thanh niên xung kích an ninh, huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn, phối hợp với Công an tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội Nông dân phối hợp triển khai chương trình phối hợp hành động về “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ” gắn với các phong trào xây dựng “ Gia đình nông dân văn hóa, làm kinh tế giỏi ” và phong trào “ xây dựng nông thôn mới”. Hội Cựu Chiến binh “ Vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ”, giữ vững và phát huy bản chất “ Anh bộ đội cụ Hồ ”; Hội Người cao tuổi với phong trào “ Người cao tuổi tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội ” gắn với phong trào thi đua “ Tuổi cao - Gương sáng ”; Liên đoàn Lao động với “ Công tác phòng, chống ma tuý trong công nhân, viên chức lao động ”, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động văn hóa. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở TP Hà Tĩnh đã thực sự hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, an toàn cho mỗi người dân, mỗi gia đình, dòng họ, an toàn từ làng xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Trong 2 năm (2013 – 2014), nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 300 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, tố giác hàng trăm đối tượng phạm tội, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá và xử lý 509 vụ việc liên quan đến 1.181 đối tượng, trong đó có 296 vụ liên quan đến 869 đối tượng đánh bạc; 61 vụ liên quan đến 131 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tham gia hoà giải 350 vụ việc; lập 13 hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý giáo dục; cảm hoá, giáo dục 10 đối tượng tiến bộ, tái hoà nhập với cộng đồng; ngăn chặn kịp thời các vụ việc gây mất ổn định trên địa bàn... Đến nay có 15/16 phường, xã triển khai xây dựng mô hình “Địa bàn không có ma túy và tệ nạn xã hội”; trong đó có 4 địa bàn trong sạch về ma túy; 12 mô hình khác về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được duy trì hiệu quả; 1 mô hình xã điểm “Ba không” tại phường Văn Yên. Nhiều mô hình tự quản về bảo vệ an ninh, trật tự hoạt động có hiệu quả: Mô hình “Tự quản ở cộng đồng khu dân cư ”; mô hình “Cai nghiện tại cộng đồng ” ở Phường Tân Giang; “Quản lý, giáo dục, cảm hoá ng­ười đ­ược tha tù, đi cơ sở giáo dục về địa phương” ở phường Hà Huy Tập; “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội” , Khu dân cư không có tệ nạn ma túy” ở các phường, xã; " Xứ đạo, Họ đạo an toàn về an ninh trật tự” ở xã Thạch Trung ; Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa ” ở xã Thạch Hạ...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Công an trong thực hiện “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”; gắn thực hiện phong trào với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm ngày hội “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”(19/8/2005 - 19/8/2015) , MTTQ phối hợp với Công an tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống cách mạng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công An nhân dân Việt Nam...

Võ Thúy Hoa

MTTQ thành phố Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc