Công đoàn Khối dân huyện Kỳ Anh tổ chức trao hỗ trợ thu nhập tháng đầu tiên cho đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

15:16 23/06/2020

Sáng nay (23/6), Công đoàn Khối dân huyện Kỳ Anh tổ chức trao số tiền hỗ trợ thu nhập tháng đầu tiên cho cháu Nguyễn Thị Ái Vân, thôn Tiến Vịnh, xã Kỳ Thượng là một trong các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND, ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là đối tượng được cơ quan Khối dân huyện nhận đỡ đầu hỗ trợ thu nhập hàng tháng.
Được biết, huyện Kỳ Anh có 9 đối tượng thuộc 5 hộ nghèo được hỗ trợ theo chính sách được quy định tại Nghị quyết số 179 của HĐND tỉnh. Theo kế hoạch phân công hỗ trợ, đỡ đầu: Cơ quan khối dân huyện 01 đối tượng, cơ quan Huyện ủy 01 đối tượng, cơ quan huyện đội 01 đối tượng, UBND huyện 06 đối tượng.

Ủy ban MTTQ huyện Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc