Chuẩn bị chu đáo cho công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019

14:52 01/03/2020

Sáng 26/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp chuẩn bị các nội dung quan trọng cho việc tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 1/4/2019.

Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hà Tĩnh được thành lập có nhiệm vụ tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh theo phương án, kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và các quy định hiện hành;

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm : Sở sẽ tích cược phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các phương tiện truyền thông về công tác tuyên truyền cho tổng điều tra.

Hướng dẫn UBND các địa phương thành lập Ban chỉ đạo; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tổng điều tra theo phương án và kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp: Điều tra viên cần hiểu biết quy trình, cách tiếp cận với người dân để quá trình điều tra thông tin thuận lợi; cần có sự vào cuộc của các cấp ngành để có những số liệu chính xác nhất, đáp ứng nhu cầu thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH.

Đến nay, tỉnh đang tiến hành công tác chuẩn bị, gồm: Thành lập ban chỉ đạo các cấp, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; tham gia các khóa tập huấn do Trung ương tổ chức…

Trong thời gian tiếp theo, ban chỉ đạo các cấp sẽ tiến hành tuyển chọn lực lượng tham gia tổng điều tra; tập huấn, tuyên truyền và thực hiện công tác thu thập thông tin, giám sát tổng điều tra theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành thảo luận, đề ra một số giải pháp và kế hoạch để chuẩn bị tốt cho đợt tổng điều tra dân số và nhà ở.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Đây là cuộc tổng điều tra lớn và quan trọng, đề nghị các cấp ngành, địa phương tập trung triển khai, sớm hoàn thành các điều kiện cơ bản để đảm bảo đạt kết quả cao. Các thành viên ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện các dự thảo văn bản; đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận, góp phần triển khai tốt cuộc tổng điều tra.

Đợt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra, thu thập và xử lý thông tin nên trong quá trình này đòi hỏi các điều tra viên, tổng hợp viên phải có trình độ về công nghệ thông tin để áp dụng trong thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và hoàn thành các văn bản của Trung ương để triển khai cho cấp huyện, xã, phường thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung các cán bộ có trình độ, nghiệp vụ vững vàng tham gia vào tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo HTĐTÝ kiến bạn đọc