100% người nghèo, cận nghèo Hà Tĩnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế

01:18 02/03/2020

Thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, Hà Tĩnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo, cận nghèo.

Nhiều người nghèo, cận nghèo, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn đã được cấp thẻ BHYT. Trong ảnh: Bác sỹ Trạm Y tế xã Hương Liên (Hương Khê) khám chữa bệnh cho người dân

Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh đã hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho 100.101 người nghèo, người cận nghèo; hỗ trợ 60,270 tấn gạo cho 958 học sinh nghèo theo quy định tại Nghị định 116/2016 ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã phát triển chăn nuôi, sản xuất từng bước thoát nghèo, vươn lên ôn định cuộc sống.

Với quan điểm cho “cần câu hơn xâu cá”, 4 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho 11.713 lượt khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn. Tổng dư nợ đến hết quý I/2019 là 4.541.976 triệu đồng.

Theo Bá Tân/ BHTÝ kiến bạn đọc