Chương trình cứu trợ

Với mong muốn chia sẻ, giúp bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vơi bớt khó khăn sau lũ, tỉnh Đồng Tháp đã ủng hộ 1 tỷ đồng để Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau lũ lụt.

Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con Hà Tĩnh trước những ảnh hưởng của thiên tai,bão lũ, thời gian qua các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ 2,3 tỷ đồng