Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Hiệu quả Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở phường Bắc Hồng

5 năm qua, cơ cấu kinh tế của Bắc Hồng được chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại, đến nay tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chỉ còn 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so với năm 2009.

Phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đang từng bước vươn mình đổi mới. 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của Bắc Hồng  được chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại, đến nay tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chỉ còn 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 30,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so với năm 2009. Tuy vậy, vì nhiều nguyên nhân cách đây 5 năm đời sống của một bộ phận người dân Bắc Hồng còn có nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình sống trong những căn nhà tạm bợ, gặp nhiều khó khăn trong sinh kế.

Việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XĐGN đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống về mọi mặt của người dân nơi đây, nhất là những người nghèo. 5 năm qua (2009-2014), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đã tạo thêm sức mạnh mới giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống

Hàng năm, MTTQ phường Bắc Hồng đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng vận động nhân dân phát triển kinh tế, XĐGN, GQVL, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đó là Hội Phụ nữ và các Chi hội tuyên truyền, vận động hội viên thực hành tiết kiệm, trung bình mỗi tháng góp 254,9 triệu đồng cho các hội viên, nhất là những hội viên nghèo vay để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, đầu tư cho con em ăn học, tu sửa nhà cửa. Hội Nông dân phối hợp đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, vận động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho năng suất và chất lượng cao và tổ chức xây dựng các mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả. Hội CCB xây dựng quỹ hội 300 triệu đồng giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế; xây dựng 19 mô hình sản xuất hàng hóa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm/hộ. Hội Chữ Thập Đỏ đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, 5 năm đã trao 1.638 suất quà với tổng giá trị 147.084.000 đồng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin... Quỹ vì người nghèo và số tiền người nghèo được hỗ trợ trực tiếp tăng theo từng năm (duy chỉ có năm 2010 thu hụt do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử), với tổng số tiền 1.115 triệu  đồng. Trong đó, nguồn Quỹ vì người nghèo cấp trên phân bổ xuống và Quỹ vì người nghèo phường 320,7 triệu đồng; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, dòng họ... trên địa bàn 754 triệu đồng. Tính từ tháng 6/2008 đến tháng 11/2014, toàn phường đã xây dựng, bàn giao 37 nhà đại đoàn kết; hộ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh 93 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo hơn 80 triệu đồng...Năm 2014, phường Bắc Hồng chỉ còn 39 hộ nghèo (tỷ lệ 1,6%), đây là những hộ có nhiều khó khăn cần được hỗ trợ trong thời gian tới. Kết quả trên đã đem lại nhiều niềm vui cho người nghèo trên địa bàn và là một minh chứng về tính xã hội nhân văn sâu sắc của CVĐ “Ngày vì nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, khẳng định thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân ta.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả CVĐ “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn  trong thời gian tới, ông Nguyễn Thế Phương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bắc Hồng cho biết, suốt nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã thực sự quan tâm đến người nghèo. Phát huy những kết quả đã đạt được, MTTQ sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả CVĐ theo hướng tổ chức nhiều hình thức vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo; đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, trong đó tiếp tục hỗ trợ sản xuất, học hành, làm mới và sửa chữa nhà ở... góp phần giúp người nghèo thoát nghèo bền vững cũng như thực hiện các chương trình an sinh xã hội ở địa phương.

L.Đ.T