Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh: Cần tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Sáng 4/11, đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm” năm 2019 đã tổ chức họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng dự và phát biểu tại buổi làm việc.

9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện thanh, kiểm tra trên 10 nghìn lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, số cơ sở đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tỷ lệ 86%; 445 cơ sở bị xử lý vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng, tiêu hủy số lượng hàng hóa vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã làm rõ một số vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như: Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm chưa được thường xuyên, nhất là cấp xã, phường; các địa phương chưa phát triển được nhiều vùng sản xuất rau, quả an toàn.

Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại một số chợ còn thiếu chặt chẽ; thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường, việc phân cấp nhiệm vụ giữa các đơn vị chưa rõ ràng…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Vì vậy, các sở, ban, ngành cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn thực phẩm phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát thực phẩm cần tăng cường.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cũng yêu cầu đoàn giám sát cần quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực và cụ thể, tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp để kiểm soát hiệu quả các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, các hộ kinh doanh về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát xử lý theo quy định, tạo bước chuyển căn bản nhận thức về an toàn thực phẩm.

Theo HTTV