Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

09:26 28/02/2020

TT Họ và tên

Chức vụ​

1

Ông Trần Nhật Tân

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

2

Ông Thái Ngọc Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ ​Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

3

Ông Hoàng Anh Đức

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

4

Bà Phạm Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc​

6 Ông Trần Văn Lượng

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo, Phong trào​

7 Ông Dương Anh Dũng

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng​

8 Ông Võ Anh Tuấn Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban  Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc


Ý kiến bạn đọc