Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

09:26 28/02/2020

TT Họ và tên

Chức vụ​

1

Ông Trần Nhật Tân

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

2

Ông Thái Ngọc Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ ​        Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

3

Ông Hoàng Anh Đức

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

4

Bà Phạm Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc​

6 Ông Lê Sỹ Nam

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng​

7 Ông Võ Anh Tuấn

Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban  Dân chủ - Pháp luật, Tôn giáo - Dân tộc​Ý kiến bạn đọc