Góp ý dự thảo văn kiện

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã được đại biểu góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.