Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là nội dung hội thảo khoa học được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 24/5.

Ngày 07/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận. 240 học viên bao gồm cán bộ MTTQ huyện; các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 21 xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã đến dự.

Ngày 27/11/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Thọ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019